Tycho Brahe-museet på Ven

Tycho Brahe var en dansk astronom, alkemist och astrolog. Han stod högt i kurs hos det danska hovet, och för att han skulle stanna i Danmark förlänade Fredrik II honom Ven. På ön lät Tycho Brahe bygga Uranienborg och Stjerneborg, vilka användes som forskningscentrum inom astronomi. Dessa byggnader utgör idag delar av Tycho Brahe-museet på Ven.

På museet kan du lära dig mer om Tycho Brahe och hans upptäckter. Trädgårdarna runt observatoriet är vackra och väl värda ett besök även de.

Astronomen

Tycho Brahes astronomiska beräkningar visade att den geocentriska världsbilden inte kunde stämma, och med ledning av detta utvecklade han ett system där jorden fortfarande var i mitten, vilken solen och månen som rörde sig runt medan övriga planeter rörde sig runt solen.

För att underbygga sina teorier ägnade sig Tycho Brahe åt noggranna mätningar och beräkningar av planeternas, kometernas och stjärnornas banor. Detta ledde till att han 1572 upptäckte en ny stjärna i Cassiopeia, och han konstaterade att den befann sig på större avstånd från jorden än månen, vilket på den tiden var en sensation. Den nya stjärnan kallade han en nova, och detta är ursprunget till begreppet som lever kvar än i dag.

Tycho Brahes uppväxt

Tycho Brahe föddes 1546 i Skåne, som vid den tiden var danskt. Vid låg ålder tog hans barnlöse adlige farbror hand om honom, och såg till att han fick en ordentlig utbildning. Den adliga familjen förväntade sig dock att han skulle bli ämbetsman, och inte stjärnskådare.

Tycho Brahe studerade latin från barnsben upp till 12 års ålder, och när han var 13 år läste han redan vid Köpenhamns universitet. Detta år, 1560, observerade han en solförmörkelse, och blev oerhört fascinerad över att man hade kunnat förutsäga den. Detta ledde in honom på astronomins bana.

Ven

Ven är en ö i Öresund, utanför Landskrona. Du tar dig dit med båt från antingen Landskrona eller Helsingborg. Förutom Tycho Brahes observatorium och museet så finns det ett även par kyrkor på ön. Naturen är dramatisk, med klipporna Backafall som sluttar brant ner i havet.

Ven är ett populärt utflyktsmål på somrarna, och många turister hyr cykel för att ta sig runt den 7,5 kvadratkilometer stora ön.